THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOP17 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

Đồ án kiến trúc dân dụng 1 Nhiệm vụ thiết kế Khu đất 2. Đồ án kiến trúc dân dụng 2 Nhiệm vụ thiết kế Khu đất Danh sách hướng dẫn LOP17 : Tại đây Sinh viên nộp đồ án vào 14h00′ chiều thứ 6 của tuần thể hiện (ngày 15/7/2022) tại VP Bộ mônContinue reading “THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LOP17 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022”

Advertisement

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KỸ THUẬT CỦA ĐATN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Những sinh viên nào đăng ký phần kỹ thuật cảnh quan liên hệ ngay thầy hướng dẫn kỹ thuật. Mọi thắc mắc, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp. Danh sách phân GVHD kỹ thuật: Tại đây

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 3 – ĐATN đợt 2 Thời gian: 8h30 sáng thứ Hai, ngày 9/5/2022; Địa điểm: P509.A1 (Riêng nhóm nào thầy Lân chấm thì sinh viên đến từ 9h00) Nội dung chấm: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khiContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022”

LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 LOPNV20

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho LOPNV20 như sau: Phòng – Giảng viên Nguyễn Ngọc Hương: 0859 711 111 Thời gian: từ 8h00′ đến 17h00′, Phòng 203.H1, Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022. Yêu cầu của môn học: SVContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 LOPNV20”