THÔNG BÁO CHUẨN BỊ TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2021-2022

Các sinh viên có trong danh sách dưới đây thực hiện theo hướng dẫn.

Download layout triển lãm (file.dwg): Tại đây

Advertisement