THÔNG BÁO CHUẨN BỊ TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2021-2022

Các sinh viên có trong danh sách dưới đây thực hiện theo hướng dẫn.

Download layout triển lãm (file.dwg): Tại đây

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: