THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐATN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022-2023

Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 26/05/2023. (Lưu ý: Sinh viên đến trước 8h00 để chuẩn bị)

Nội dung chấm:

  • Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm
  • Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…: 6.0 điểm
  • Nội dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng: 1.0 điểm
  • Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
  • Mô hình: 1.0 điểm

Sinh viên cần in tối thiểu 08 bản A0 để trình bày, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuê bảng, băng dính để dán bài và que chỉ để thuyết trình.

Nộp cho thư ký hội đồng đầy đủ những giấy tờ sau (nếu không đủ giấy tờ không được bảo vệ sơ khảo).

Sinh viên gửi file mềm trước khi bảo vệ theo địa chỉ hòm thư: bm.ltlskt@nuce.edu.vn (để lưu).

Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án, thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 trước ngày bảo vệ chính thức 1 ngày.

Mọi chi tiết, sinh viên liên hệ cô Mai (thư ký Bộ môn) sdt 0795188999 hoặc lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Advertisement

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ 1 – ĐATN đợt 3

Thời gian: 8h30 sáng thứ 4, ngày 24/5/2023

Địa điểm: Phòng 509.A1 

Nội dung chấm:

– Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm);

– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết;

– Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất;

– Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

Danh sách chấm: Tại đây

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 LỚP 42

Thiết kế ý tưởng 1- Lớp 42

  • Thời gian: ngày 13/5/2023
  • Học lý thuyết: Thứ 7, thời gian học từ tiết 1-> 12 ( 6h45-17h20).
  • Tại phòng: 414 H1

Danh sách sinh viên lớp: Tại đây

Lưu ý:

Yêu cầu môn học: sinh viên chuẩn bị giấy vẽ khổ A1, yêu cầu giấy dày, có thể vẽ được màu nước hoặc bút marker, bút kim, thước kẻ, thước gốt, bút chì,….

  • Những nội dung cụ thể hơn SV làm việc thêm với GV hướng dẫn trong buổi học.
  • Để biết thêm chi tiết LH GVHD cô Hương , theo SĐT: 0859 711 111.

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

Kế hoạch thực hiện đồ án

Danh sách sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đợt 3 tại Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc

Phiếu theo dõi dowload tại đây (sinh viên tự in và mang theo mỗi buổi làm việc để GVHD nhận xét)

Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết lịch làm việc cụ thể.

CHÚC CÁC BẠN LÀM ĐỒ ÁN TỐT!