THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ 1 – ĐATN đợt 3

Thời gian: 8h30 sáng thứ 4, ngày 24/5/2023

Địa điểm: Phòng 509.A1 

Nội dung chấm:

– Tên đề tài (nêu rõ tên đề tài, địa điểm);

– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết;

– Bản đồ vị trí và Bản đồ hiện trạng khu đất;

– Các tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế, quy hoạch.

Danh sách chấm: Tại đây

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: