Bài tập môn Cơ sở tạo hình

Với mỗi môn học trong quá trình đào tạo, các bạn sinh viên luôn được khuyến khích tạo ra những sản phẩm thực tế, với kích thước và hình dạng vật lý xác định. Điều này giúp người học có được tư duy thực tế và khả năng cảm nhận không gian, tỉ lệ, ánhContinue reading “Bài tập môn Cơ sở tạo hình”

Đồ án Kiến trúc cơ sở 2 khóa 58 năm 2014

Đồ án kiến trúc cơ sở 2 năm 2014 dành cho các lớp 58KD và QH – cập nhật ngày 23.10.2014 Thời gian thực hiện trên lớp từ tuần 11 đến tuần 18. Thể hiện tại nhà tuần 22 Nhiệm vụ thiết kế download tại đây Hiện trạng khu đất download tại đây. Tiêu chuẩnContinue reading “Đồ án Kiến trúc cơ sở 2 khóa 58 năm 2014”