Nhiệm vụ thiết kế – lần 2

Nhiệm vụ thiết kế – lần 2
Môn học: Đồ án kiến trúc cơ sở 2

Thiết kế trường tiểu học 10 lớp

1. Mục đích, ý nghĩa:
Trường học là nhóm công trình được xây dựng nhiều nhất trong thể loại công trình công cộng. Sự phát triển của trường học luôn đi kèm với sự hình thành các khu dân cư, các khu đô thị mới. Trong quần thể kiến trúc khu ở, trường học được xem như là một điểm nhấn kiến trúc bởi đặc tính cộng đồng và vị trí trung tâm của nó.
Trường học là nơi bồi dưỡng về trí tuệ tinh thần và thể chất của các thế hệ công đồng bởi vậy nó luôn được nghiên cứu đổi mới để tiến đến một môi trường giáo dục lý tưởng.

Continue reading “Nhiệm vụ thiết kế – lần 2”

Advertisement

Nhiệm vụ thiết kế đồ án DD1

LẦN 2

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
BẾN ĐỢI XE KHÁCH – BẾN ĐỢI TÀU ĐIỆN TRONG ĐÔ THỊ (BẾN CUỐI)

I. Địa điểm xây dựng :
– Công trình được xây dựng dọc theo các tuyến giao thông quan trọng, khu dân cư hoặc nơi tập trung nhiều cơ quan.
– Sinh viên nên tự chọn một vị trí cụ thể để có số liệu phân tích địa điểm xây dựng làm cơ sở thiết kế

Continue reading “Nhiệm vụ thiết kế đồ án DD1”