THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐATN KHÓA 51 ĐỢT 2

KHOA KIẾN TRÚC – QUY HOẠCH BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐATN KHÓA 51 ĐỢT 2 Thời gian : 8h30 thứ 5 ngày 22/09/2011 Địa điểm : P509 A1 Nội dung : – Tên đề tài – Nhiệm vụ thiết kế – BảnContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐATN KHÓA 51 ĐỢT 2”