LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn LT&LSKT sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tổng hợp cho khoá 52KD theo lịch sau.
1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 7 ngày 29/10/2011.
2. Địa điểm: Phòng 109,110,111.112 nhà H1
3. Phương thức thực hiện: Sinh viên bảo vệ đồ án trước các hội đồng của bộ môn. Bản vẽ thể hiện trên không quá 10 tờ giấy A0.
Danh sách phân công các hội đồng sẽ thông báo trước thời gian bảo vệ trên trang web bộ môn và dán tại các phòng 109-112H1.
Tất cả các bạn sinh viên phải có mặt để bảo vệ đồ án đúng giờ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: