THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khoá 51KD làm tốt nghiệp đợt 2 thuộc sự quản lý của bộ môn. Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 06 tháng 01 năm 2012 Địa điểm: Văn phòng bộ môn Lý thuyếtContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2”

Thông báo về việc sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập

Sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập tại bộ môn phòng 509A1 Thời gian : 9h-11h30 ngày 26/12/2011 ( thứ 2)                                                                Bộ môn lý thuyết lịch sử kiến trúc