Kế hoạch và quy định làm Đồ án tốt nghiệp 52KD

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – ĐỢT 1  KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC (Cập nhật ngày 02 tháng 2 năm 2012) 1. THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 19 TUẦN  (TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 42): ngày 09/01/2012 đến ngày 25/5/2012 – Tuần 22: Chiều thứ 3 tuần 22 (ngày 03/01/2012) Giao đồ án TN,Continue reading “Kế hoạch và quy định làm Đồ án tốt nghiệp 52KD”