THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD     Thời gian: Buổi chiều từ 2h – Thứ 2 ngày 19/03/2012. Riêng lớp chất lượng cao học buổi sáng từ 8h File : Thong bao VE GHI Lớp Thầy, cô phụ trách PhòngContinue reading “THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD”