THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 CHO KHOÁ 55KD     Thời gian: Từ 8h đến 16h chủ nhật ngày 15 tháng 04 năm 2012 Dụng cụ cần mang theo: giấy A1, bảng, thước kẻ, bút kim, bút chì,Continue reading “THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD”

Advertisement

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ đợt 2 Đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 52KD thuộc sự quản lý của bộ môn. Kế hoạch và nội dung cụ thể như sau: 1. Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 13 tháng 4 nămContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD”