THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐỒ ÁN DD1 VÀ DD2 HỌC KỲ 3 NĂM 2013

Hạn nộp đồ án DD1 và DD2 học kỳ 3 năm 2013  đã hết từ ngày 8/7/2013 nhưng số lượng sinh viên nộp bài rất ít. Để tạo điều kiện cho các bạn hoàn thành môn học, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẻ tổ chức thêm 1 buổi thu bài vàoContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐỒ ÁN DD1 VÀ DD2 HỌC KỲ 3 NĂM 2013”

Advertisement