Phỏng vấn KTS Richard Meier

Tháng 10 này kiến trúc sư Richard Meier sẽ kỷ niệm 50 năm ngày ông lập văn phòng kiến trúc ở New York. Trải qua thời gian, Meier đã chứng kiến những sự thay đổi quan trọng trong việc hành nghề kiến trúc, bao gồm sự nghiệp của cả chính ông. Sự nghiệp của ôngContinue reading “Phỏng vấn KTS Richard Meier”

Advertisement

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF

THÔNG BÁO BỐ TRÍ PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG             Do điều kiện các phòng học đồ án tại tầng 3- phòng 307 và 308 chưa được hoàn thiện, Ban chủ nhiệm Khoa bố trí phòng học thể hiện đồ án tập trung của các lớp KDE và KDF tuần 04 ( bắtContinue reading “THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG THỂ HIỆN ĐỒ ÁN TẬP TRUNG CÁC LỚP KDE & KDF”

Đồ án tốt nghiệp lớp 54KDE

 BỘ MÔN HƯỚNG DẪN VÀ ĐĂNG KÍ HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP – LỚP 54KDCLC TT MSSV Họ và tên Hướng đề tài Bộ môn GVHD 1 2110654 Hoàng Bảo Dương Trung tâm dưỡng lão LT&LSKT KTS. Đỗ Trọng Hưng 2 2192854 Trương Đắc Đại Giải quyết giao thông kết hợp trạm nghỉ chân vàContinue reading “Đồ án tốt nghiệp lớp 54KDE”

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP  GV HƯỚNG DẪN GHI CHÚ 1 2090053 Vũ Văn Lâm 53KD3 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH          Số ĐT: 0912 474 529   2 2104151 Lê Hữu Thịnh 51KD6               3 2111053 Nguyễn Văn Hùng 53KD2 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THIContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2”

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD53 ĐỢT 2 (T8/2013)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GV HƯỚNG DẪN MÔN HỌC CÒN NỢ ĐIỂM GHI CHÚ 1 2090353 Nguyễn Cao Cường 53KD6 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH (09SV)  Số ĐT: 0912 474 529 2 2046753 Ngô Bá Tâm 53KD8 3 2107853 Bùi Hữu Hiếu 53KD8 4 2011353 Đỗ Duy Mạnh 53KD1 5 2011853 Phan HàContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KD53 ĐỢT 2 (T8/2013)”

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Cập nhật ngày 21.08.2013 Từ tuần 1-12 năm học 2013-2014 kế hoạch cụ thể như sau: Tuần 1: Nhận và phân công danh sách hướng dẫn. Tuần 2- 10    : Làm việc với thầy hướng dẫn Tuần 11-12   : Thể hiện đồ án Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫnContinue reading “ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 54KD BỘ MÔN LÝ THUYÊT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 – CÁC LỚP 57KD VÀ 57QH

Nhiệm vụ thiết kế : Quán ăn nhanh Vị trí: Vườn hoa Bát Đàn, quận Hòan Kiếm, Hà nội. Thời gian thực hiện: Tuần 1 đến tuần 7 Link download tài liệu Khu đất Nhiệm vụ thiết kế