DANH SÁCH SV KD53 THIẾU “PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP” CỦA GVHD PHẦN KỸ THUẬT

Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo: 03 bạn SV trong danh sách dưới đây chưa nộp ĐIỂM & NHẬN XÉT trong “Phiếu nhận xét thiết kế tốt nghiệp” của GVHD phần Kỹ thuật. Đề nghị các bạn nộp cho thầy Đặng Việt Dũng (bộ môn KIẾN TRÚC CẢNH QUAN). STTContinue reading “DANH SÁCH SV KD53 THIẾU “PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP” CỦA GVHD PHẦN KỸ THUẬT”

SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP”

   Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:   Các bạn sinh viên lên vP bộ môn (P509-A1) lấy ” PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP”. Mỗi bạn sv lấy 02 tờ: _ 01 tờ xin nhận xét của GVHD chính                  Continue reading “SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP””

THÔNG BÁO CHO SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP”

Bộ môn Lý thuyết & lịch sử kiến trúc thông báo:      Các bạn sinh viên 53KD lên văn phòng bộ môn (P509-A1) lấy “PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP’. Mỗi sinh viên lấy 02 tờ (01 phiếu xin nhận xét của Gv hướng dẫn chính, 01 phiếu xin nhận xét của GVContinue reading “THÔNG BÁO CHO SV 53KD LÊN VP BM LẤY ”PHIẾU NHẬN XÉT THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP””

BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD53

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc thông báo: Buổi bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp KD53 Thời gian: 8h00 ngày 19/06/2013 Địa điểm: P109, P110, P111, P112 tòa nhà H1 Danh sách phân hội đồng được dán tại Văn phòng Bộ môn 509-A1 hoặc xem tại đây DS SV bao veContinue reading “BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KD53”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI ĐỒ ÁN 1 VÀ 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2012-2013

DANH SÁCH HỌC ĐỒ ÁN 1,2 HK 3- Năm học 12-13  DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC MÔN ”ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1”  (351616) nhóm LOP17 STT Mà SV HỌ TÊN SV LỚP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1 2068756 Trần Văn Dũng 56KD3 2 2217556 Trần Văn Lệnh 56QH1 3 2201256 Đặng Đức Long 56KD2 ThầyContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI ĐỒ ÁN 1 VÀ 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2012-2013”