Danh sách chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp KD53 đợt 2

Thời gian: 8h Thứ 3 ngày 14/01/2014 Địa điểm: P109-H1   Hội đồng I: 1, PGS.TSKH. Nguyễn Văn Đỉnh (Chủ tịch HĐ) 2, GV.KTS. Nguyễn Bá Minh (Ủy viên HĐ) 3, GV.KTS. Nguyễn Toàn Thắng (Ủy viên HĐ) 4, Ths. Trương Ngọc Lân (Thư ký) STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNGContinue reading “Danh sách chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp KD53 đợt 2”

Advertisement