Hướng dẫn về làm mô hình cho sinh viên

Mô hình nhà thờ thánh Nicolas
Mô hình nhà thờ thánh Nicolas – KTS Calatrava

Chỉ dẫn cơ bản từ một người làm mô hình chuyên nghiệp

Mục đích của bài viết này là cung cấp cho các sinh viên một số lời khuyên chung về cách làm sao thực hiện tốt, cung cấp đầy đủ thông tin của các mô hình kiến trúc. Cho dù bạn là một sinh viên kiến trúc hoặc đang làm một đồ án thiết kế ở trường, có một số điều đơn giản cần và không nên làm, những điều hòan tòan đáng giá để biết nhằm tránh những lỗi cơ bản được thực hiện bởi rất nhiều người làm mô hình lần đầu.

Continue reading “Hướng dẫn về làm mô hình cho sinh viên”

Advertisement