1545927_10152157194279493_849116454_n

Cây đèn lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Frank Gehry với sự chói sáng, nổi bật về vật liệu, sự biến ảo trong tạo hình. Tác phẩm này được đánh giá cao nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s