Những cây đèn từ môn học Lịch sử kiến trúc.

This slideshow requires JavaScript.

Với yêu cầu mô phỏng Đặc điểm sáng tác, thủ pháp thiết kế, không gian vật liệu của một kiến trúc sư hoặc một trường phái kiến trúc trong lịch sử để thiết kế một cây đèn, các bạn sinh viên các lớp 57KD3-KD4-KD5-KD6 đã tìm tòi, nghiên cứu và sáng tạo ra những tác phẩm thực sự độc đáo và thành công.

Xin được giới thiệu một số tác phẩm nổi bật.

Sou Fujimoto với không gian giữa-trong (in-between) lắt léo.
Sou Fujimoto với không gian giữa-trong (in-between) lắt léo.
Võ Trọng Nghĩa với tre và những hình khối đơn giản.
Võ Trọng Nghĩa với tre và những hình khối đơn giản.
Cảm hứng từ chiếc ghế Barcelonar của Mies van der Rohe
Cảm hứng từ chiếc ghế Barcelona của Mies van der Rohe
Nhà hát Opera Sydney với án sáng huyền ảo
Nhà hát Opera Sydney với án sáng huyền ảo

 

Xin chúc mừng các tác giả.

Advertisement

2 thoughts on “Những cây đèn từ môn học Lịch sử kiến trúc.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: