Hội đồng bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp khóa 55KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 55KD và khóa cũ làm tổt nghiệp đợt 3 tại bộ môn. 1.Thời gian: 8h00 sáng thứ 2 ngày 08 tháng 06 năm 2015. 2. Địa đểm bảo vệ: HộiContinue reading “Hội đồng bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp khóa 55KD”

Advertisement