BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SƠ KHẢO ĐATN CỦA SV KD55 ĐỢT THÁNG 03/2015

Bộ môn Lý thuyết & LS Kiến trúc thông báo: Các bạn SV KD55 làm ĐATN đợt tháng 03/2015 xem bảng điểm tổng hợp dưới đây, bạn nào còn chưa nộp phiếu “Nhận xét thiết kế tốt nghiệp” ( viết tắt là PNXTKTN ) thì khẩn trương liên lạc với thầy hướng dẫn làm PNXTKTN rồi nộp cho thầy Đặng ViệtContinue reading “BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SƠ KHẢO ĐATN CỦA SV KD55 ĐỢT THÁNG 03/2015”

Advertisement