CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian: 8h00, thứ Hai, ngày 19/6/2017 Địa điểm và phân công hội đồng Quy cách trình bày bản vẽ A0 Nội dung chấm: Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khuContinue reading “CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017”

Advertisement

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐATN ĐỢT 4

Kết quả kiểm tra tiến độ lần 2 – ĐATN đợt 4 Sinh viên đăng ký làm Nội thất: Thầy hướng dẫn phần kiến trúc kiêm Nội thất Sinh viên đăng ký làm cảnh quan: Liên hệ bộ môn Cảnh quan P411.A1. Lịch kiểm tra tiến độ đợt 3: 8h30 – thứ Ba ngày 27.6.2017Continue reading “KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐATN ĐỢT 4”