CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian: 8h00, thứ Hai, ngày 19/6/2017

Địa điểm và phân công hội đồng

Quy cách trình bày bản vẽ A0

Nội dung chấm:

  • Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm
  • Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…6.0 điểm
  • Nôi dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng. 1.0 điểm
  • Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
  • Mô hình: 1.0 điểm

Sinh viên cần in tối thiểu 10  bản A0 để trình bày, mang mô hình đi thể hiện, nộp cho hội đồng 1 bản A3, 1 đĩa CD (các bạn cần in đồ án trước buổi bảo vệ sơ khảo, không để hội đồng ngồi đợi các bạn đi in về rất mất thời gian)

Nộp cho thư ký hội đồng những giấy tờ sau: 01 phiếu thông đồ án hàng tuần, phiếu đánh giá phần kiến trúc, phiếu đánh giá phần sơ khảo.

Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án, thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 thứ Tư, ngày 28/6/2017.

Mọi chi tiết, sinh viên liên hệ số 043.869.6584 hoặc lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: