KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐATN ĐỢT 4

Kết quả kiểm tra tiến độ lần 2 – ĐATN đợt 4

Sinh viên đăng ký làm Nội thất: Thầy hướng dẫn phần kiến trúc kiêm Nội thất

Sinh viên đăng ký làm cảnh quan: Liên hệ bộ môn Cảnh quan P411.A1.

Lịch kiểm tra tiến độ đợt 3: 8h30 – thứ Ba ngày 27.6.2017 tại P509.A1.

Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án + phần kỹ thuật.

Sinh viên thầy Chung hướng dẫn sẽ do thầy Trí kiểm tra và ngược lại.

Sau tuần 10 (hết ngày 29.6.2017) giảng viên và giáo viên nghỉ hè 05 tuần.

Lịch bảo vệ sơ khảo vào tuần 2 của tháng 9. Bộ môn sẽ thông báo sau.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: