CHẤM SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 27/12/2018
Danh sách hội đồng: Hội đồng 1; Hội đồng 2
Quy cách trình bày bản vẽ A0
Nội dung chấm:
• Khối lượng thực hiện: quy mô đồ án, số bản vẽ đầy đủ, chất lượng thể hiện: 1.0 điểm
• Nội dung thiết kế phần kiến trúc: phân tích đề tài, khu đất, ý tưởng…6.0 điểm
• Nôi dung thiết kế phần kỹ thuật: đủ yêu cầu nội dung, chất lượng. 1.0 điểm
• Trình bày báo cáo: 1.0 điểm
• Mô hình: 1.0 điểm
Sinh viên cần in tối thiểu 08 bản A0 để trình bày, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuê bảng, băng dính để dán bài và que chỉ để thuyết trình.
Nộp cho thư ký hội đồng đầy đủ những giấy tờ sau (nếu không đủ giấy tờ không được bảo vệ sơ khảo).
• 01 Đĩa CD, 01 bản thuyết minh A3.
• Phiếu thông đồ án hàng tuần
Phiếu nhận xét đánh giá phần kiến trúc
Phiếu nhận xét đánh giá phần kỹ thuật
Sau buổi bảo vệ sơ khảo, sinh viên về sửa để chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức. Thời gian đóng dấu bộ môn vào đồ án, thuyết minh đồ án từ 14h00 đến 16h00 trước ngày bảo vệ chính thức 1 ngày.
Mọi chi tiết, sinh viên lên phòng 509.A1 để được giải đáp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: