Lịch kiểm tra tiến độ Đồ án tốt nghiệp

Lịch kiểm tra tiến độ đợt 3, đồ án Tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

  • Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 21/11/2019
  • Địa điểm: P509.A1
  • Nội dung kiểm tra: toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án.
    • Phần Kiến trúc : 8.5đ
    • Phần Kỹ thuật: 1.5đ.
Continue reading “Lịch kiểm tra tiến độ Đồ án tốt nghiệp”
Advertisement