Lịch kiểm tra tiến độ Đồ án tốt nghiệp

Lịch kiểm tra tiến độ đợt 3, đồ án Tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020 Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 21/11/2019 Địa điểm: P509.A1 Nội dung kiểm tra: toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án. Phần Kiến trúc : 8.5đ Phần Kỹ thuật: 1.5đ.