THÔNG BÁO LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO CÁC LỚP BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Hình thức: Trực tuyến

Lịch học phụ đạo các lớp bảo lưu điểm quá trình: Tại đây

Sinh viên liên hệ với thầy cô hướng dẫn để biết thêm thông tin.

THÔNG BÁO LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 K63 NĂM HỌC 2019-2020

  1. Hình thức: Trực tuyến, sinh viên làm tại nhà và có sự kiểm tra của giáo viên qua Zoom

2. Thời gian:

– Từ 8h00′ đến 17h00′ Chủ nhật, ngày 10/05/2020

– Chụp bài và gửi trực tiếp cho thầy cô hướng dẫn trước 17h30′ cùng ngày. SV nộp sau giờ này không được nhận bài và coi như không nộp. Bản cứng giữ lại gửi cho lớp trưởng tập hợp, để nộp bộ môn khi các bạn quay lại học tập trung.

3. Yêu cầu của môn học: – SV thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanh trong vòng 1 ngày

– Thể hiện màu hoàn toàn bằng tay, chất liệu thể hiện tùy chọn trên 01 tờ giấy A1 chuẩn, có thể làm mô hình đơn giản nhưng không được gắn lên bản vẽ.

4. Khối lượng bản vẽ cần có: – Tổng mặt bằng (1/100-1/200),

– Các mặt bằng (1/50-1/100),

– Tối thiểu 01 mặt cắt (1/50),

– Tối thiểu 01 phối cảnh.

5. Sinh viên cần chuẩn bị: – Giấy A1, thước kẻ, bảng vẽ, bút kim màu vẽ và các loại dụng cụ vẽ màu (nếu cần thiết).

– Giảng viên sẽ kiểm tra thường xuyên quá trình làm việc của SV trực tuyến, camera quay vào sinh viên và bài làm. Tuyệt đối không được nhờ người khác làm bài hộ. Nếu giảng viên phát hiện các trường hợp trên sẽ đình chỉ việc làm đồ án của SV.

6. Danh sách phân nhóm: (Tại đây)

* Lưu ý: Lớp trưởng liên hệ ngay với thầy cô hướng dẫn để biết thêm thông tin

Advertisement

THÔNG BÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

  1. Hình thức thực tập: Trực tuyến

2. Mục đích, yêu cầu và nội dung: (đọc kỹ file hướng dẫn kèm theo)

3. Hình thức nộp báo cáo: – File PDF, khổ A4 đứng đối với phần thuyết minh và A3 ngang đối với phần bản vẽ. Chữ Arial hoặc Time New Romans cỡ 13. Tất cả các nội dung phải được ghép vào chỉ 01 file PDF duy nhất.

– Trang bìa cần có đầy đủ: a) Tên trường, khoa và bộ môn; b) Tên học phần; c) Học hàm, học vị và họ tên đầy đủ của GVHD; d) Họ tên đầy đủ, mã số và lớp của sinh viên; e) Tháng và năm thực hiện.

– Tên file PDF viết không dấu theo định dạng sau: TTCBKT_nam_thang_ho ten_ma so_lop quan ly.pdf

4. Kế hoạch thực hiện:

– Tuần 39 ( 27/04-02/05/2020): Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD (qua email, điện thoại) để nhận thực tập;

– Tuần 40 đến 42: Thực hiện thực tập và báo cáo nội dung thực tập đã hoàn thành cho giảng viên hướng dẫn;

– Nộp bài vào thứ 2 ngày 25/05 trước 16h00′ (bản mềm gửi trực tuyến và bản cứng tại văn phòng bộ môn 509 A1)

5. Danh sách phân nhóm: (tại đây)