THÔNG BÁO THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

  1. Hình thức thực tập: Trực tuyến

2. Mục đích, yêu cầu và nội dung: (đọc kỹ file hướng dẫn kèm theo)

3. Hình thức nộp báo cáo: – File PDF, khổ A4 đứng đối với phần thuyết minh và A3 ngang đối với phần bản vẽ. Chữ Arial hoặc Time New Romans cỡ 13. Tất cả các nội dung phải được ghép vào chỉ 01 file PDF duy nhất.

– Trang bìa cần có đầy đủ: a) Tên trường, khoa và bộ môn; b) Tên học phần; c) Học hàm, học vị và họ tên đầy đủ của GVHD; d) Họ tên đầy đủ, mã số và lớp của sinh viên; e) Tháng và năm thực hiện.

– Tên file PDF viết không dấu theo định dạng sau: TTCBKT_nam_thang_ho ten_ma so_lop quan ly.pdf

4. Kế hoạch thực hiện:

– Tuần 39 ( 27/04-02/05/2020): Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD (qua email, điện thoại) để nhận thực tập;

– Tuần 40 đến 42: Thực hiện thực tập và báo cáo nội dung thực tập đã hoàn thành cho giảng viên hướng dẫn;

– Nộp bài vào thứ 2 ngày 25/05 trước 16h00′ (bản mềm gửi trực tuyến và bản cứng tại văn phòng bộ môn 509 A1)

5. Danh sách phân nhóm: (tại đây)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: