THÔNG BÁO CHUYẾN THAM QUAN XUYÊN VIỆT, PHÍA BẮC, THỰC TẬP CÔNG NHÂN NĂM 2021 KHÓA 63KD/QH/KDNT

Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm của Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức cho sinh viên Khóa 63KD/QH/KDNT đi tham quan xuyên Việt, phía Bắc, thực tập công nhân.

Để chuẩn bị cho chuyến đi nói trên, yêu cầu tất cả các sinh viên Khóa 63KD/QH/KDNT tập trung để nghe phố biến về chương trình, nội dung và các thủ tục cần thiết để tham dự.

Thời gian tập trung vào  lúc 17h30 chiều ngày thứ Ba, 26/01/2021, tại hội trường tầng 2 nhà G3.

Yêu cầu tất cả các sinh viên Khóa 63KD/QH/KDNT phải tham dự đầy đủ và đúng giờ để nghe thông báo.

Advertisement