THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP K62 NĂM HỌC 2021-2022

1. Cách thức bảo vệ – Trực tuyến trên phần mềm Zoom. – Sinh viên sử dụng phần mềm MS Power Point hoặc Acrobat Reader (bắt buộc) qua mục Share Screen trong phần mềm Zoom. 2. Thời gian địa điểm –   Phòng bảo vệ online: + Hội đồng 1: Phòng 613.H1 (ID: 8111148575) + HộiContinue reading “THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP K62 NĂM HỌC 2021-2022”