THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP K62 NĂM HỌC 2021-2022

1. Cách thức bảo vệ

– Trực tuyến trên phần mềm Zoom.

– Sinh viên sử dụng phần mềm MS Power Point hoặc Acrobat Reader (bắt buộc) qua mục Share Screen trong phần mềm Zoom.

2. Thời gian địa điểm

–   Phòng bảo vệ online:

+ Hội đồng 1: Phòng 613.H1 (ID: 8111148575)

+ Hội đồng 2: Phòng 614.H1 (ID: 3503619745)

+ Hội đồng 3: Phòng 615.H1 (ID: 7910881030)

Danh sách hội đồng (xem tại đây)

–   Thời gian: 8h00’ Thứ 7, ngày 18 tháng 09 năm 2021.

–   Sinh viên cần vào phòng Zoom để điểm danh trước 7h30’.

3. Tài liệu sinh viên cần nộp trước buổi bảo vệ

– Sinh viên bắt buộc phải gửi bài cho bộ môn trước ngày bảo vệ trước 12h00’ ngày 16 tháng 09. Vào cả 2 hòm thư: bm.ltlskt@nuce.edu.vn, namtg@nuce.edu.vn

– Bao gồm 02 sản phẩm:

+    Toàn bộ bản vẽ A0 của đồ án dưới dạng 01 file Acrobat Reader (Bao gồm cả ảnh chụp mô hình nếu có).

+    Mô tả tóm tắt về đồ án dưới dạng 01 file MS Word.

– Cách thức đặt tên file: Tất cả các file nén vào 1 file RAR đặt tên, viết liền không dấu, như sau:

AA-Tên lớp-Họ tên sinh viên-Mã số SV-BB

– Trong đó AA là số thứ tự trong danh sách bảo vệ (từ 01 đến 15,16… xem trong DS hội đồng bảo vệ), BB là số hội đồng bảo vệ: 01,02 hoặc 03.

* Lưu ý: Sinh viên không nộp đủ 02 sản phẩm đúng hạn trên sẽ không được bảo vệ.

4. Yêu cầu đối với sinh viên

– Thực hiện theo đúng “Quy định về việc đánh giá đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Xây dựng đã ban hành”. (QĐ 615/QĐ-ĐHXD xem tại đây)

– Cập nhật thường xuyên thông tin về buổi bảo vệ trên các kênh thông tin của bộ môn.

– Chuẩn bị máy tính có đầy đủ camera, micro và cài đặt đủ các phần mềm Zoom, MS Power Point, Acrobat Reader theo quy định để bảo vệ vào đúng thời gian quy định.

5. Thời gian và nội dung báo cáo của sinh viên

– Sinh viên báo cáo đồ án. Thời gian: 10 phút / sinh viên. Nội dung báo cáo:

+ Thông tin của sinh viên: Họ và tên, lớp

+ Thông tin của GVHD: Học hàm, học vị, họ và tên, nơi công tác (nếu GV hướng dẫn ngoài trường ĐHXD)

+ Tên đề tài Đồ án và địa điểm thiết kế đồ án

+ Số lượng các bản vẽ phần Kiến trúc / Quy hoạch và Phần kỹ thuật / Mô hình (nếu có)

+ Nội dung của ĐATH (Trình bày theo thứ tự các bản vẽ. Nhấn mạnh phần ý tưởng sáng tạo kiến trúc, quy hoạch, công nghệ,…).

– Các thành viên trong Hội đồng đặt câu hỏi, cho ý kiến nhận xét 10 phút / sinh viên. Sinh viên trả lời và ghi chép các ý kiến nhận xét.

*/ Để biết thêm thông tin SV có thể LH cô Bích thư ký bộ môn, SĐT: 0822590866.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: