THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – 65KD, QH; ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC – LỚP 65QHC VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – LỚP 65KDEC

Hình thức chấm: Trực tuyến, qua Zoom. Thời gian: – Thứ 7 ngày 23/10/2021 Buổi sáng bắt đầu lúc 8h00’ – cho lớp QHC và nhóm thầy Trần Giang Nam hướng dẫn; Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30’ – cho lớp KDF và các lớp KD; – Thứ Hai ngày 25/10/2021: Buổi chiều bắt đầuContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 – 65KD, QH; ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC – LỚP 65QHC VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – LỚP 65KDEC”