THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

1. Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Nguyễn Toàn Thắng, sđt 0903229908; – Lịch ôn tập: 9h25 sáng thứ 3 (tiết 4-6), ngày 9/11/2021 Tại phòng Zoom 105.H1 (ID: 4364785533) – Lịch thi: * Ngày thi: 30/11/2021 Phòng Zoom 202.H1 (ID: 3035896155) Tiết bắt đầu: tiết 4 Thời gian thi: 3 tiết PhươngContinue reading “THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021”