THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT: 1. Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Trần Giang Nam, sđt 0942236384; Lịch ôn tập: 12h15 thứ 4 (tiết 7-9), ngày 05/01/2022 Và 6h45 thứ 6 (tiết 1-3), ngày 07/01/2022 Tại phòng Zoom 604.H1 (ID: 5621880003) Lịch thi: Ngày thi: 20/01/2022 Phòng ZoomContinue reading “THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022”

Advertisement