THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT:

1. Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Trần Giang Nam, sđt 0942236384;

Lịch ôn tập:

12h15 thứ 4 (tiết 7-9), ngày 05/01/2022

Và 6h45 thứ 6 (tiết 1-3), ngày 07/01/2022

Tại phòng Zoom 604.H1 (ID: 5621880003)

Lịch thi:

Ngày thi: 20/01/2022

  • Phòng Zoom 202.H1 (ID: 3035896155)
  • Tiết bắt đầu: tiết 10
  • Thời gian thi: 3 tiết
  • Phương thức thi: Tự luận, thi trực tuyến trên hệ thống CMS.

2. Môn Vẽ ghi: Cô Nguyễn Hồng Hương, sđt 0982000227;

3. Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Lương Thị Hiền, sđt 0382405968;

4. Môn Lịch sử nội thất: Thầy Trần Giang Nam, sđt 0942236384.

* Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết thêm chi tiết.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: