THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 CỦA ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 3 của ĐATN đợt 1 vào thứ 6 (ngày 21/01/2022). Phương thức kiểm tra tiến độ: chấm online. Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng đồ án trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc và Phần kỹ thuật. Lưu ý: Sinh viên liên hệContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 CỦA ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022”

Advertisement