THÔNG BÁO V/V ÔN TẬP VÀ THI CÁC LỚP BẢO LƯU ĐQT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Giảng viên dạy phụ đạo các lớp bảo lưu ĐQT:

1. Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc: Thầy Trần Giang Nam, sđt 0942236384;

Lịch ôn tập:

12h15 thứ 4 (tiết 7-9), ngày 05/01/2022

Và 6h45 thứ 6 (tiết 1-3), ngày 07/01/2022

Tại phòng Zoom 604.H1 (ID: 5621880003)

Lịch thi:

Ngày thi: 20/01/2022

  • Phòng Zoom 202.H1 (ID: 3035896155)
  • Tiết bắt đầu: tiết 10
  • Thời gian thi: 3 tiết
  • Phương thức thi: Tự luận, thi trực tuyến trên hệ thống CMS.

2. Môn Vẽ ghi: Cô Nguyễn Hồng Hương, sđt 0982000227;

3. Môn Lịch sử kiến trúc: Cô Lương Thị Hiền, sđt 0382405968;

4. Môn Lịch sử nội thất: Thầy Trần Giang Nam, sđt 0942236384.

* Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để biết thêm chi tiết.

Advertisement

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TTCBKT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

  1. Hình thức thực tập: Trực tuyến

2. Mục đích, yêu cầu và nội dung: (đọc kỹ file hướng dẫn kèm theo)

3. Hình thức nộp báo cáo: Quyển A4 và đĩa CD

1) Quyển báo cáo: Khổ A4 theo khổ dọc, ảnh mầu, 15-20 trang, chữ Times New Romans, cỡ chữ 13, lề trên, dưới, phải 2cm, lề trái 3cm, dãn dòng 1.2.

2) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của báo cáo.

4. Kế hoạch thực hiện:

– Tuần 27 ( 27/12/2021): Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD (qua email, điện thoại) để nhận thực tập và hướng dẫn, làm việc qua Zoom.

Tuần 28 (03/01/2022) đến tuần 31 (28/01/2022 ): Sinh viên thực tập tại đơn vị đăng ký.

– Tuần 34 (13/02/2022 ): Sinh viên viết báo cáo thực tập và nộp báo cáo.

– Sinh viên nộp bài vào thứ 2 ngày 14/02/2022 trước 16h00′ tại Văn phòng bộ môn, phòng 509.A1.

5. Danh sách phân nhóm: (tại đây)

THÔNG BÁO ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 1 + 2 LỚP NGUYỆN VỌNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Đồ án dân dụng 1:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

Đồ án dân dụng 2:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất

Lịch phân công và Danh sách học lại Đồ án 1 + 2

Chấm đồ án Online hoặc Trực tiếp vào thứ 7 (19/02/2022) của tuần thể hiện (Lịch chấm cụ thể sẽ được giảng viên truyền đạt đến lớp và thông báo trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc). Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.

Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy cô hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.

THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 CỦA ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Bộ môn kiểm tra tiến độ lần 2 của ĐATN đợt 1 vào thứ 6 (ngày 10/12/2021).

Phương thức chấm tiến độ: chấm online.

Nội dung kiểm tra gồm:

  • Đăng ký phần kỹ thuật
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng
  • Phân tích ý tưởng thiết kế
  • Tổng mặt bằng công trình
  • Các mặt bằng công trình.

Lưu ý: Sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể.