LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1 LOPNV43

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho LOPNV43 như sau: Phòng 107.H1 – Giảng viên Nguyễn Ngọc Hương: 0859 711 111 Thời gian: từ 8h00′ đến 17h00′, Phòng 107.H1 , Chủ nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2022.