THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Thông báo chấm sơ khảo Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023 Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 6/01/2023. (Lưu ý: Sinh viên đến trước 8h00 để chuẩn bị) Nội dung chấm: Sinh viên cần in tối thiểu 08 bản A0 để trình bày, mang mô hình đi thể hiện. Chủ động thuêContinue reading “THÔNG BÁO CHẤM SƠ KHẢO ĐATN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023”

Advertisement