CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2022-2023

Lịch chấm cuối kỳ Đồ án dân dụng 2 Đối với lớp 66KD1,2,3,4 và QH lúc 8h00, thứ Bảy, 31/12/2022. ĐỐI VỚI LỚP 66KDEC, 66KDFC: – Chấm theo hình thức bảo vệ trước hội đồng. – Sinh viên tự chuẩn bị băng dính để căng bài, que chỉ. Danh sách Hội đồng: Lớp 66KDEC, LớpContinue reading “CHẤM CUỐI KỲ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2 VÀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 – NĂM HỌC 2022-2023”

Advertisement