LỊCH HỌC LỚP NGUYỆN VỌNG VẼ GHI LOPNV42 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

  • Thời gian: ngày 18/3/2023
  • Học lý thuyết: Sáng thứ 7, thời gian 9h25.
  • Tại phòng: 204 H1

Danh sách sinh viên lớp: Tại đây

– Những nội dung cụ thể hơn SV làm việc thêm với GV hướng dẫn trong buổi học lý thuyết.

– Để biết thêm chi tiết LH GVHD cô Hương , theo SĐT: 0859 711 111.

Advertisement