THÔNG BÁO CHẤM TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo kiểm tra tiến độ lần 2 – ĐATN đợt 2

  • Thời gian: 8h30 sáng thứ Sáu, ngày 31/03/2023;
  • Địa điểm: P509.A1

Nội dung chấm:

  • Đăng ký phần kỹ thuật
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng
  • Phân tích ý tưởng thiết kế
  • Tổng mặt bằng công trình
  • Các mặt bằng công trình

Danh sách chấm: Tại đây

Advertisement

THÔNG BÁO VỀ CÁC LỚP ĐỒ ÁN, ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC NỘI THẤT 1 (LỚP 67KDNTC1)(LỚP 67KDNTC2), ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC 1 LỚP 67KDNC và ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC LỚP 57KDCQC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

1.  Đồ án kiến trúc:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

2. Đồ án kiến trúc 1:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

3. Đồ án kiến trúc nội thất 1:

Nhiệm vụ thiết kế

Khu đất 1

Khu đất 2

Lưu ý: – Điểm quá trình được tính bằng điểm sơ khảo cộng điểm chuyên cần;

– Trong các buổi thông qua sinh viên phải trình bày cho giảng viên phần sửa chữa ở buổi học trước và phần khối lượng mới thực hiện;

– Các sinh viên không sửa bài, không đảm bảo được khối lượng và tiến độ như yêu cầu sẽ bị dừng làm đồ án;

– Sinh viên phải làm bài và nộp bài đúng quy định;

– Sinh viên nộp muộn sẽ không được thu bài và sẽ không được chấm điểm.