THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC MÔN KÌ 3 NĂM HỌC 2022-2023

Giảng viên phân công giảng dạy các môn, lớp: Tại đây

  1. Môn Đồ án kiến trúc dân dụng 1:
    • Sinh viên liên hệ:
    • GVHD: Nguyễn Ngọc Hương (phụ trách) (0859 711 111),
    • Lê Tiến Thuận (0848 779 933),
    • Ngô Việt Anh (0985 888 238) .

2. Đồ án kiến trúc dân dụng 2:

Sinh viên liên hệ:

GVHD: Vũ T. Ngọc Anh (phụ trách) (0904 449 103),

Nguyễn Trường Giang (0988 858 095),

Ngô Việt Anh (0985 888 238) ,

Nguyễn Hồng Hương (0982 000 227)

3. Môn Đồ án kiến trúc:

GVHD: Lê Tiến Thuận (0848 779 933)

4. Môn Lịch sử nội thất:

GVHD: Trần Giang Nam (0942236384)

5. Môn Thiết kế ý tưởng 1:

GVHD: Nguyễn Ngọc Hương (0859 711 111)

Ghi chú: sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể

Advertisement