DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN 2008450 Trần Văn Việt 50KD3 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh Đt: 0912474529 4SV 2006850 Trịnh Tùng Dương 50KD5 2067350 Phạm Văn Ngọc 50KD7 2056150 Đinh Văn Luân 50KD3 2040251 Lê Nguyên Hồng 51KD2 Thầy Đỗ Trọng Hưng Đt: 0913224693 4SV 2040451 Nguyễn Trọng Tiến 51KD3 2024451 ĐàoContinue reading “DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD”

Kế hoạch và quy định làm Đồ án tốt nghiệp 52KD

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – ĐỢT 1  KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC (Cập nhật ngày 02 tháng 2 năm 2012) 1. THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 19 TUẦN  (TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 42): ngày 09/01/2012 đến ngày 25/5/2012 – Tuần 22: Chiều thứ 3 tuần 22 (ngày 03/01/2012) Giao đồ án TN,Continue reading “Kế hoạch và quy định làm Đồ án tốt nghiệp 52KD”