DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

2008450 Trần Văn Việt 50KD3 Thầy

Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

4SV

2006850 Trịnh Tùng Dương 50KD5
2067350 Phạm Văn Ngọc 50KD7
2056150 Đinh Văn Luân 50KD3
2040251 Lê Nguyên Hồng 51KD2 Thầy

Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

4SV

2040451 Nguyễn Trọng Tiến 51KD3
2024451 Đào Thế Chung 51KD4
2029151 Nguyễn Hoài Nam 51KD6
2085151 Bùi Thái Tạo 51KD7 Thầy

Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

4SV

2093851 Nguyễn Thế Vĩnh Lộc 51KD8
2101851 Nguyễn Văn Phúc 51KD6
2078952 Đoàn Văn Chinh 52KD1
2121052 Đào Duy Tùng 52KD2 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

2003852 Dương Anh Tuấn 52KD3
2067252 Nguyễn Thế Khoa 52KD3 Thầy

Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

4SV

2081451 Ngô Quốc Hương 52KD4
2052552 Ngô Đình Hùng 52KD5
2123452 Vũ Quốc Việt 52KD7
2007752 Nguyễn Ngọc Anh 52KD6 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

2022352 Lưu Thị Hoa 52KD6
2092052 Lại Duy Long 52KD7 Thầy

Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

4SV

2076250 Trần Sỹ Thịnh 50KD4
2069952 Nguyễn Văn Nam 52KD8
2073652 Nguyễn Thị Thanh Thủy 52KD6

Sinh viên liên hệ trực  tiếp  với thầy hướng dẫn theo số địện thoại ở trên để xác định lịch làm việc. Các thông báo xem trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc : https://ltlskt-dhxd.com/

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: