Thông báo về việc sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập

Sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập tại bộ môn phòng 509A1

Thời gian : 9h-11h30 ngày 26/12/2011 ( thứ 2)

                      

 

                                      Bộ môn lý thuyết lịch sử kiến trúc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: