THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 CHO KHOÁ 55KD     Thời gian: Từ 8h đến 16h chủ nhật ngày 15 tháng 04 năm 2012 Dụng cụ cần mang theo: giấy A1, bảng, thước kẻ, bút kim, bút chì,Continue reading “THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD”