THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO KHÓA 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Do trùng với kế hoạch đột xuất của nhà trường nên lịch bảo vệ sơ khảo đồ án Tốt nghiệp khóa 52KD của các sinh viên thuộc bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc chuyển từ 8h00 sáng sang 13h30 chiều ngày 30/5/2012. Địa điểm làm việc của các hội đồng và yêu cầu đối với các bạn sinh viên không thay đổi. Các bạn sinh viên lưu ý, tránh nhầm lẫn.

Advertisement

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lich sử Kiến trúc sẽ tổ chức bảo vệ sơ khảo Đồ án Tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 52KD thuộc sự quản lý , hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch sơ khảo như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 30/5/2012.

2. Địa điểm : Các hội đồng làm việc tại phòng 605-608 H1.

3. Yêu cầu : Các bạn sinh viên thể hiện đồ án chính thức trên 8-12 bản A0, không làm nền đen, không trình bày theo khổ dọc. Các bản vẽ cần có chữ ký của thầy hướng dẫn.

4. Nội dung: Mỗi bạn sinh viên trình bày đồ án của mình trong 10 phút trước hội đồng. Hội đồng sẽ đặt câu hỏi để làm rõ các vấn đề trong đồ án.Khi bảo vệ xong nộp 01 tập thuyết minh A3 và 01CD cho hội đồng.

5. Tất cả các bạn sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ. Nếu sinh viên không tham dự bảo vệ sẽ đình chỉ tốt nghiệp.

Danh sach hội đồng xem tại đây—> so khao bmlt 52

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN DÂN DUNG 1 VÀ 2 HỌC KỲ 3 CHO CÁC SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

Các sinh viên đã đăng kỹ học lại đồ án DD1 và 2 tại bộ môn Lỹ thuyết và lịch sử kiến trúc được phân công theo danh sách dưới đây. Các sinh viên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo số điện thoại trong danh sách để nhận kế hoạch làm việc.

Danh sách sinh viện xem tại đây

DANH SACH HOC LAI DO AN DD1HK3-2012

DANH SACH HOC LAI DO AN DD2 HK3 nam 2012

Đề cho đồ án DD1 là: Thiết kế quán giải khát trong công viên

Đề cho đồ án 2 là: Thiết kế trường tiểu học 5 lớp

Sinh viên download đề và hiện trang khu đất tại đây

do an 1 ky 3 nam 2012

do an 2 hoc ky 3 nam 2012

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD THUỘC QUẢN LÝ CỦA BM LÝ THUYẾT & LSKT LÀM PHẦN KỸ THUẬT PHẦN KẾT CẤU

Các sinh viên trong danh sách chú ý xem danh sách của bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép (dán ở khoa Kiến trúc và Bộ môn kết cấu bê tông cốt thép) để biết thầy hướng dẫn.

Phan KT-DATN K52-BETONG