BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD

Khoa Kiến trúc và quy hoạch sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 cho các sinh viên khóa 52KD. Kế hoạch như sau Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 11 tháng 01 năm 2013 Địa điểm: Phòng 105-106 H1 Yêu cầu: Tất cả các bạn sinh viên phải có mặt đúngContinue reading “BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 KHÓA 52KD”

Advertisement